Айс Оупън ЕООД получи финансиране по новата програма на Столична община и Асоциацията за развитие на София „Кризата като възможност“. С реализацията на проект „Дигитализиране на социалното предприятие на Айс Оупън ЕООД“ ще получим възможност да провеждаме онлайн обучения и събития, както и да въведем нови инструменти и технологии.

Стартиращата среща за бенефициентите на иновативната програмата събра близо 40 участници. Обсъдихме очакванията на общината и на общинския съвет за реализация, за по-добра комуникация, за разходване на отпуснатите средства и за отчитане на проектите. През февруари ще започне и менторска програма, която ще включва обучения по теми като маркетинг и комуникация, бизнес развитие и набиране на средства за неправителствени организации.

Проект „Дигитализиране на социалното предприятие на Айс Оупън ЕООД“ сe финансира от програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

Кризата като възможност