Айс Оупън ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Дейностите по проекта са с продължителност от 23.06.2020 г. до 23.09.2020 г.

Общата стойност на проекта е 4 033 лв., от които 3 428.05 лв. европейско и  604.95 лв. национално съфинансиране.

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19